Lajm-Shqip.com Politika nuk mund të pastrohet me aktivitete OJQ-shë në