Lajm-Shqip.com Kundërshton me dhunë punonjësin e policisë, arrestohet