Lajm-Shqip.com Kreditë e këqija shpejtojnë ritmin, rriten fort në