Lajm-Shqip.com Fëmijët nuk do të mund të përdorin “Face ID” të