Lajm-Shqip.com E mbani mënd Gjinon? Nuk është më 14 vjeç ,ditën e